Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Péče o zdraví
Zajímavosti

Psycholog, psychoterapeut, psychiatr, kouč

Kdo je kdo a jak vám můžou pomoci

Někdy může být těžké zorientovat se, kdo vám s čím může pomoci. Proto jsme pro vás sepsali několik praktických rad, pokud budete vy nebo vaši blízcí potřebovat pomoci se seberozvojem, diagnózou či léčbou nejrůznějších obtíží. Nebo prostě jen probrat svou životní situaci s někým důvěryhodným a nestranným. 

Psychologové

V mnoha oblastech mohou pomoci psychologové. Psycholog je absolvent pětiletého vysokoškolského studia psychologie a před jménem má titul Mgr. nebo PhDr. Je odborníkem na lidskou psychiku – zdravou i nemocnou. Velké množství psychologů pracuje se zdravými lidmi. Třeba na poli pracovní psychologie, kde pomáhá řešit konflikty nebo vytvářet produktivní pracovní prostředí.

Jiná část psychologů se rozhodla věnovat lidem, které něco trápí – například úzkosti nebo deprese. Setkáte se s nimi v různých poradnách – manželských, pedagogicko-psychologických apod., nebo v jejich soukromé praxi. 

Na práci s duševními onemocněními se nejvíce specializuje klinický psycholog. Ten má za sebou kromě studia psychologie také atestaci z klinické psychologie. Je součástí českého zdravotnictví, může stanovit konkrétní diagnózu – například bipolární afektivní poruchu, hraniční poruchu osobnosti, Aspergerův syndrom a mnoho dalších. Jeho služby hradí pojišťovna, nebo si je hradí pacienti sami podle toho, se kterými pojišťovnami má uzavřenou smlouvu. Psychologové nejsou lékaři a nemohou předepisovat léky.

Lékaři – praktik a psychiatr

Empatický a informovaný praktický lékař je v případě psychických potíží dobrým výchozím bodem. Může předepsat některé léky – například SSRI antidepresiva. A kromě léků vám dá základní doporučení, jak můžete svůj stav zlepšit. Je absolventem šestiletého studia všeobecného lékařství a má titul MUDr. Po studiu medicíny složil atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství. V případě závažnějších obtíží vás praktický lékař může poslat k psychiatrovi nebo klinickému psychologovi.

Psychiatr je také absolvent všeobecného lékařství, po kterém získal titul MUDr. Následně se specializoval v oboru psychiatrie a složil atestační zkoušku. Může stanovit diagnózu a předepisovat léky. Léčbu určitými léky musí zahájit on, jedná se například o nové typy antidepresiv. Po atestaci z psychiatrie může lékař pracovat jak na lůžkovém oddělení psychiatrie, tak v ambulantní sféře.

Psychiatr a praktický lékař mají velké množství pacientů. Stává se, že na delší povídání o problému nemají prostor, v takovém případě vám mohou doporučit návštěvu psychologa, který s vámi může mluvit déle.

Psychoterapie

Cílem psychoterapie je rozvoj osobnosti klienta a zmírnění psychických nebo fyzických těžkostí. Psychoterapeut klade klientovi různé otázky, naslouchá mu a může s ním dělat různá cvičení. V průběhu sezení se vytváří vztah mezi psychoterapeutem a klientem. Jejich vzájemná důvěra je v celém procesu velmi důležitá.

Psychoterapeuti mají alespoň bakalářské vysokoškolské vzdělání a jsou absolventi psychoterapeutického výcviku, který nejčastěji trvá pět let. Mimo zdravotnictví provádí psychoterapii psychologové, ale může se jednat také o speciální pedagogy, sociální pracovníky nebo jiné pomáhající profese.

V rámci zdravotnictví provádí psychoterapii jen zdravotníci – nejčastěji kliničtí psychologové a psychiatři. V tomto případě vám psychoterapii hradí zdravotní pojišťovna, pokud s ní má odborník uzavřenou smlouvu. Často akceptují pacienty i jako samoplátce.

Koučové

Pokud toužíte po seberozvoji, může být dobrou volbou koučink. Kouč společně s klientem hledá řešení pro jeho situaci v různých oblastech – nejčastěji ve firemním prostředí nebo sportu. 

Kouč je absolvent koučovacího výcviku akreditovaného v České republice nebo zahraničí. Je dobré vědět, že základní koučovací výcviky trvají jen pár měsíců. Zkušený kouč vám ale může velmi dobře pomoci při dosahování vašich cílů.

Kvalitní koučové znají hranice svých schopností. Kouč by do oblasti duševního zdraví měl zasahovat jen minimálně, případně doporučit návštěvu konkrétního odborníka, pokud má pocit, že je třeba něco v oblasti duševního zdraví dál řešit.

Buďte opatrní

Za odborníky na psychické zdraví se v dnešní době vydává spousta lidí. Například termín „terapeut“ není v zákoně nijak ukotven a ohání se jím kdekdo. Tito lidé čerpají především ze svých vlastních zkušeností. Chybí jim vzdělání a často využívají nevědeckých metod. Můžete se u nich setkat s manipulativními technikami, autoritativním přístupem, používáním neodborných pojmů nebo jinými nebezpečnými praktikami. Třeba se vás na sezení budou pokoušet pomocí hypnózy dostat do minulých životů

Neznamená to, že by vám nikdy nemohli pomoci. Často pomůže vyslechnutí nebo empatie, kterou vám nabídnou i oni. Může se ale stát, že neodhadnou své kompetence a klientům velmi ublíží.

Nevzdávejte to

Tato infografika shrnuje oblasti pomoci jednotlivých profesí:

Pokud si nejste jisti, jestli je odborník skutečně kompetentní, vždy si zkontrolujte, jaké má vzdělání a reference.

Také se může stát, že si s osloveným odborníkem lidsky nesednete. Nebo na vás bude čekat lepší pomoc nikde jinde. Důležité je hledat a nevzdávat to. Kvalitní odborník vám rád doporučí kolegu, který vám třeba pomůže lépe.

Pomáháme budoucím odborníkům

Odborníci v oblasti duševního zdraví mají za sebou roky studia. Vysoká škola je prvním krokem.V Bmedic jsme už pomohli zvládnout přijímací zkoušky na medicínu tisícům uchazečů. Někteří z nich se v budoucnu stanou psychiatry nebo praktickými lékaři. Nově na platformě Edulio pomáháme také uchazečům o studium psychologie, aby uspěli v přijímacím řízení a v budoucnu se stali skvělými odborníky.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků