Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Studium LF

Sestra, záchranář, porodní asistentka – co všechno lze také studovat na LF?

Určitě vám nemusíme říkat, že lékaři nejsou jediní pracovníci ve zdravotnictví. Ať už na operačním sále, či v ambulanci, spolupracují lékaři s celým zástupem nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří poskytují pacientům specializovanou péči. Pro některé z těchto profesí stačí střední stupeň vzdělání nebo jen akreditovaný kurz, nicméně většinu těchto povolání lze vykonávat pouze po studiu na vysoké škole. Na rozdíl od lékařství obvykle stačí tříleté bakalářské studium, které lze je nabízeno buď přímo na lékařské fakultě, nebo mají tyto tzv. „bakalářské“ obory fakultu vlastní. V tomto článku se právě na ty nejčastější „bakalářské“ obory spolu podíváme.

Všeobecná sestra

Každý laik si vedle „doktora“ snadno představí také „sestřičku“, milou a příjemnou paní, která pacientovi obvykle pouze odebere krev, změří tlak a přidá pár vlídných slov. To je však jen špička ledovce z palety kompetencí a povinností, které všeobecná sestra musí ovládat. Při hospitalizaci pacienta se společně s ošetřovateli stává takřka tou nejdůležitější osobou, neboť se stará o pacientovy každodenní potřeby a je mu na blízku po celou dobu jeho hospitalizace. Obecně rozšířený lidový pojem „zdravotní sestra“ česká legislativa nezná, zákon totiž rozlišuje praktickou sestru a všeobecnou sestru. Praktickou sestrou se stanete po vystudování střední zdravotnické školy, zatímco pravomoce všeobecné sestry získáte až vysokoškolským studiem. Obor všeobecné ošetřovatelství je nabízen například na LF Masarykovy univerzity v Brně, na 2. a 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a také na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Zdravotnický záchranář

Častokrát, než se pacient vůbec dostane do kontaktu s lékařem, je prvotním poskytovatelem péče zdravotnický záchranář (přestože jezdí v „sanitce“, nejedná se o sanitáře – pro získání pravomocí sanitáře stačí jen základní vzdělání a akreditovaný kurz). Záchranáři jsou specialisté v oblasti urgentní medicíny a tvoří klíčovou složku Integrovaného záchranného systému. Kromě důkladných znalostí lidského těla musí být záchranáři a záchranářky také fyzicky zdatní, proto je součástí přijímacího řízení praktická část, jež ověří fyzickou připravenost uchazeče – není potřeba vypadat jako Arnold Schwarzenegger, obvykle stačí zvládnout několik shybů, běh, případně plavání. Studium zdravotnického záchranářství je možné například na LF Masarykovy univerzity, na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci nebo na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Porodní asistence

Těhotenství je v životě člověka velmi významná kapitola, i proto patří k této komplexní problematice samostatný obor porodní asistentky, která nastávající maminku provází nejen v průběhu těhotenství, ale i krátce po něm. Nenechte se mýlit, ve skutečnosti porodní asistentky neasistují lékaři při porodu (jak by se mohlo na první pohled zdát), nýbrž ženě, pro níž je porod zcela výjimečnou životní událostí. Dodáme málo známý fakt, že porod probíhající bez komplikací, může dle zákona odvést porodní asistentka zcela samostatně, samozřejmě poskytuje ženě cenné rady po celý průběh těhotenství a pomáhá jí vytvořit bezpečné a příjemné prostředí. Porodní asistenci lze studovat třeba na 1. LF Univerzity Karlovy, LF Masarykovy univerzity a FZV Univerzity Palackého v Olomouci.

Fyzioterapie

Přestože se to zdravému člověku na první pohled nezdá, je schopnost svobodného a volného pohybu kritickou potřebou ke spokojenému životu. Řada onemocnění, a i samotná hospitalizace značně narušují schopnost člověka efektivně se pohybovat. Díky individuálnímu léčebnému plánu se fyzioterapeuti přizpůsobují každému pacientovi a společně pracují na jeho návratu do běžného života. Obor fyzioterapie lze studovat například na 2. LF Univerzity Karlovy, FZV Univerzity Palackého v Olomouci a LF Masarykovy univerzity v Brně.

Radiologická asistence

V posledních letech zažívá nukleární medicína a radiologie mohutný rozvoj, díky němuž se rozšiřují léčebné i diagnostické možnosti využívající ionizující i neionizující záření. Pozice radiologického asistenta je vhodná pro uchazeče se zájmem o fyziku, moderní zobrazovací a výpočetní technologie i biologii. Tento obor je nabízen na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, FZV Univerzity Palackého v Olomouci a LF Masarykovy univerzity.

Nutriční terapie

Zdravá výživa je prvním krokem k úspěšnému zdravému životnímu stylu. Nutriční terapeuti nejsou jen samozvanými „guru“ v oblasti zdravé výživy – jsou to specialisté, kteří využívají stravu jako základní kámen pro léčbu i prevenci řady onemocnění. Jejich odbornost nezahrnuje pouze znalosti složení a výroby potravin, je nutná i pokročilá znalost biochemie a fyziologie člověka, díky nimž mohou svým klientům poskytnout prvotřídní individuální péči. Nutriční terapii lze studovat například na 1. a 3. LF Karlovy univerzity v Praze a také na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Ergoterapie

Každý člověk potřebuje každodenně uspokojit určité základní potřeby – kromě osobní hygieny sem patří i příjem stravy, samostatný pohyb, ale i správa financí, komunikace s ostatními lidmi, úklid domácnosti apod. U řady lidí z různých důvodů může být úroveň samostatnosti omezena a v tu chvíli přichází na scénu ergoterapie. Ta má za cíl obnovu, posilňování a udržení samostatnosti jedince při každodenních aktivitách. Využívá k tomu celou škálu aktivit a cvičení, které zlepšují motorické i organizační dovednosti a dovolují pacientům vést spokojený život a udržet si vlastní sociální roli. Studium nabízí např. Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, 1. LF Univerzity Karlovy, FZV Univerzity Palackého a Lékařská fakulta Ostravské univerzity.

A mnoho dalších…

Zdravotnických oborů bakalářského studia existuje mnohem více. Optika a optometrie, dentální hygiena, pediatrické ošetřovatelství, adiktologie a další. Není cílem našeho článku informovat o každé z nich, detailní informace včetně podmínek přijetí a termínů přijímacích zkoušek naleznete na stránkách zmíněných fakult. Jejich výběr naleznete níže.

Zároveň se rozhodně podívejte na naše dva předchozí články o oborech laboratorní diagnostika a lékařská genetika.

Bakalářské obory na Masarykově univerzitě v Brně.

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Studijní programy 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Bakalářské studium na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Přehled všech vysokých škol, které vámi hledané obory nabízejí, naleznete na webu VysokeSkoly.cz.

Co vám můžeme nabídnout

Každá univerzita stanovuje vlastní pravidla pro přijetí ke studiu vybraného oboru, z toho důvodu se často liší okruhy i rozsahy testů u přijímacích zkoušek. Jestli už víte, o který obor máte zájem, nabízíme vám možnost přípravného online kurzu s lektorem z vybraných předmětů, potřebných k přijímacím zkouškám na vybrané obory.

Předměty Biologie a Somatologie pro obor Všeobecné ošetřovatelství.

Předměty Biologie a Fyzika pro obory Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologická asistence a Zdravotnické záchranářství.

Předměty Biologie a Chemie pro obory Porodní asistence, Dentální hygiena, Nutriční terapie a Laboratorní diagnostika.

Pro obory Embryologie a Fyzioterapie doporučujeme Jarní online kurz.

Autor je studentem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a lektor fyziky.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků