Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024

Pravidla soutěže

Pokračovat

Na sociální síti Instagram na profilu bmedic_cz probíhá soutěž o 3 kurzy Bmedic, které začínají ve školním roce 2024/2025. Informace o termínu losování zazněla ve videu.

Společnost Instagram není nijak spojená s probíhající soutěží a nezodpovídá za průběh soutěže. Provozovatelem soutěže je společnost Bmedic Education s.r.o s IČ: 07761309. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž změnit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

  • Společnost Bmedic Education s.r.o., má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
  • Společnost Bmedic Education s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. Nové znění pravidel soutěže bude účinné od okamžiku zveřejnění nových pravidel na stránce bmedic.cz/soutez.
  • Provozovateli sociální sítě Instagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
  • Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
  • Soutěž probíhá na území České republiky.
  • Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Bmedic Education s.r.o., a osoby majetkově či organizačně propojené se společností Bmedic Education s.r.o., či osoby blízké těmto zaměstnancům.
  • Vyjadřování soutěžících v souvislosti se soutěží nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nesmí obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost. Komantáře týkající se soutěže rovněž nesmí obsahovat prvky násilí, pornografie či jinak pohoršující nebo nevhodný obsah. Komentáře pod příspěvkem se soutěží rovněž nesmí jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno společnosti Bmedic Education s.r.o.
  • Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící starší 17 let.
  • Soutěžící nesmí výhru přeprodat.
  • Soutěžící bere na vědomí, že soutěží o přípravný kurz na přijímací zkoušky na lékařské fakulty a že je kurz adekvátně tomuto účelu náročný a vyžaduje aktivní zapojení a přípravu.