Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Zajímavosti

Vysoký krevní tlak? – Skrytá hrozba?

Na 17. května je Světovou ligou hypertenze (World Hypertension League) stanoven Mezinárodní den hypertenze, na nějž si máme připomenout, že hypertenze je hrozbou pro naše zdraví, kterou bychom neměli nechat být. Výskyt arteriální hypertenze (lidově jen „hypertenze“) byl v roce 2015 odhadován u více než jedné miliardy lidí, z dospělých jí trpí až 45 % osob.

Vysoký krevní tlak

V prvé řadě si musíme ujasnit, co je to krevní tlak – je to tlak krve na stěnu cévy. Během srdečního cyklu se rytmicky mění a nabývá dvou krajních hodnot, např. „120 na 70“. První číslo označuje tlak systolický, nejvyšší, druhé číslo tlak diastolický, nejnižší. Hodnoty jsou uváděny v trochu archaických jednotkách mm Hg neboli milimetry rtuťového sloupce – toho sloupce, který použil pan Torricelli pro svůj známý pokus. 1 mm Hg odpovídá 133,33 Pa; pro srovnání, atmosférický tlak je 101 325 Pa, tedy asi 760 mm Hg.

Hranice pro stanovení arteriální hypertenze (vysokého tlaku v tepnách) se v průběhu let neustále posouvá, nicméně obecně přijímané hodnoty jsou 140 mm Hg pro systolický tlak a 90 mm Hg pro diastolický tlak. Dále se hodnotí stupeň závažnosti hypertenze nebo to, zdali není pouze izolovaná pro systolický či diastolický tlak.

Vznik hypertenze

Krevní tlak samotný je dán dvěma veličinami: Minutovým srdečním výdejem – kolik krve nám srdce vypumpuje za jednu minutu; a tzv. celkovým periferním odporem – to je odpor, který kladou krevnímu proudu všechny cévy velkého tělního oběhu.

Pokud je jedna z těchto dvou složek (nebo obě) v nerovnováze, může dojít k vážným změnám krevního tlaku. Naprostá většina osob s vysokým tlakem (90 %) trpí tzv. esenciální (primární) hypertenzí. U ní nedokážeme určit, čím je způsobena – kvůli tomu také vlastně nedokážeme vést cílenou léčbu. Zbývajících 10 % trpí sekundární hypertenzí, která je zapříčiněna určitým jiným vlivem – např. porucha ledvin, určité léky, poškození mozku a míchy aj.

Rizika

Vysoký krevní tlak zcela prokazatelně souvisí s výskytem ischemické cévní mozkové příhody (lidově řečeno mrtvice), infarktu myokardu (heart attack), náhlého srdečního selhání a dalších. Pacienti s hypertenzí a dalšími onemocněními jako jsou diabetes mellitus (cukrovka) mají riziko vzniku cévních příhod ještě mnohem vyšší.

Léčba hypertenze

Jestliže vám lékař potvrdí hypertenzi, nabízí se v zásadě pouze dvě možnosti léčby: Změna životního stylu a farmakoterapie. Druhý zmiňovaný postup, tedy léčbu léky, ponecháme odborníkům a zaměříme se na to, co může udělat každý z nás.

V prvé řadě je důležité udržovat ideální tělesnou hmotnost – to dokážeme zhodnotit sami pomocí BMI, což nám z laického pohledu vystačí. Ruku v ruce s tím se pojí dostatek pravidelné fyzické aktivity. Dále je na místě maximálně omezit příjem alkoholu a kouření (ideálně obojí zcela vyřadit), nepřijímat příliš mnoho soli, omezit tuky v potravě a zařadit do jídelníčku ovoce a zeleninu.

Alespoň dnes si tedy zkuste sobě a třeba i svým blízkým přeměřit krevní tlak, ve své budoucí lékařské praxi to budete dělat velmi často. Krevní tlak je ovlivňován řadou parametrů, jestli vás vaše nálezy znepokojují, konzultujte je se svým lékařem.

Úvodní foto: adrian_ilie825

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků