Uncategorized @cs

Zmeny v prijímacom konaní na LF MU Brno na rok 2020

V bodovom hodnotení prijímacieho konania na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne boli vykonané zmeny, ktoré zvýhodňujú aktívnych študentov stredných škôl.

Máte certifikát z angličtiny? Ste úspešným riešiteľom olympiád? Napísali ste profesionálnu prácu SOTC?

Prečítajte si, na koľko bodov navyše máte nárok ?
Novinkou pre školský rok 2020/2021 sú bonusy za viac cudzích jazykov, skúška Matematika+ a tzv. Skúšky pre pokročilých. Dotácie na jazykové certifikáty sú platné pre všetkých budúcich študentov, ale dotácie na olympiády, SOČky, Matematiku+ a AP skúšky len pre študentov, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v Českej republike alebo na Slovensku.

Bonusové body, ktoré sa vám pripočítajú k výsledku prijímacej skúšky, môžete získať rôznymi spôsobmi:

1. Certifikát z angličtiny C1 alebo C2

6 bodov

Certifikáty sa uznávajú:

 • Cambridge English (CAE a CPE)
 • IELTS s minimálnym skóre 7
 • TOEFL (variant IBT) s minimálnym počtom bodov 95

2. Ďalšie jazyky:

3 body

a) Nemčina:

 • ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom (C1, C2)
 • Goethe-Zertifikat (Großes Deutshes Sprachdiplom) (C1, C2)
 • TestDaF (C1)
 • DSD II (Deutsches Sprachdiplom stufe 2, C1)

b) francúzština:

 • DALF – Diplôme approfondi de langue française (C1, C2)
 • TCF – Test de connaissance du français (C1, C2)

(c) španielčina:

 • DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera (C1, C2)

3. Predmetové olympiády v posledných dvoch ročníkoch strednej školy (= kategória A)

4 body –úspešný riešiteľ regionálneho kola
8 bodov – úspešný riešiteľ národného kola

Ide o tieto predmetové olympiády:

 • Matematické
 • Fyzická stránka
 • Chemické
 • Biologické

4. SČ (stredoškolská odborná činnosť) v posledných štyroch ročníkoch strednej školy

4 body –úspešný riešiteľ regionálneho kola
8 bodov – úspešný riešiteľ národného kola.

Práca bola zaradená do jednej z týchto kategórií:

 • Matematika a štatistika
 • Fyzika
 • Chémia
 • Biológia
 • Zdravotná starostlivosť
 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Informatika

5. Úspešné absolvovanie skúšky Mathematics+ od CERMAT s výborným výsledkom.

4 body

6. Výsledok skúšky Advanced Placement (AP) od Centra pre talentovanú mládež na úrovni 4 alebo 5.

8 bodov

Týka sa tém:

 • Biológia
 • chémia
 • Fyzika
 • matematika
 • Štatistika

Je možné, aby som bol prijatý bez prijímacích skúšok?

Áno, je to možné. Opäť existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:

 • Priemer do 1,1 za posledné 3 roky štúdia na strednej škole v Českej republike a polročné vysvedčenie zo 4. roka. Na základe tejto podmienky je prijatých len približne 150 študentov s najlepším priemerom – v akademickom roku 2019/2020 to zodpovedalo priemeru až 1,019.
 • Ak ste v predchádzajúcich kategóriách nazbierali 10 alebo viac bonusových bodov.
 • Ak ste boli nominovaní na medzinárodné kolo predmetovej olympiády alebo SOČ (vo vyššie uvedených kategóriách).

Na uznanie bodov je potrebné vyplniť a odoslať formuláre, ktoré nájdete na webovej stránke fakulty.

Úplné podmienky prijímacieho konania si môžete prečítať na webovej stránke fakulty tu.

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.

  Další zajímavosti

  Lékařská fakulta Ostravské univerzity

  Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Ačkoliv se nachází ve třetím největším městě Česka, je fakultou nejmenší. A právě mládí a malá velikost jsou její největší výhody. Ostravská univerzita je moderní a zaměřuje se především na individuální přístup ke studentům. Tady nebudete pouze číslo, tady vás učitelé budou znát jménem! Fakulta je […]

  Bez parťáků se lékař neobejde – výběr z dalších zdravotnických oborů

  Pro širokou veřejnost je nejspíše typickým představitelem zdravotnictví „doktor(ka)“, správně řečeno lékař(ka). Byť mají lékaři velice pestrou škálu specializací a odborností, nemohli by v žádném případě fungovat bez dalších zdravotnických pracovníků, s nimiž spolupracují v péči o pacienty a klienty. V uplynulých týdnech proběhly na několika lékařských fakultách v České republice dny otevřených dveří, a i proto vám dnes přinášíme […]

  Více článků