Zajímavosti

Alergická reakce – co to je a jak vzniká?

Alergie teď na jaře trápí kde koho. Ale jak vlastně vznikají a jaké mohou mít důsledky? Pojďte to s námi zjistit!

Reakce hypersenzitivity jsou obecně poruchami imunity, při nichž organismus nepřiměřeně reaguje na antigeny. V případě, že jde o antigeny z vnějšího prostředí, jedná se o alergie a antigen pak nazýváme alergenem. Hlavním kamenem úrazu je to, že tělo není schopno rozeznat neškodné antigeny od škodlivých a reakce na ně je velmi intenzivní. Jaký mechanismus však způsobí, že k tomuto stavu dojde?

Při prvním setkání s alergenem dochází k tzv. senzitizaci. Alergen, který pronikne do našeho těla (např. přes kůži nebo sliznici dýchacího ústrojí) je navázán na antigen-prezentující buňky (např. makrofágy) a na nich dopraven do mízních uzlin, kde je prezentován pomocným T-lymfocytům. Takto stimulované T-lymfocyty pak vyloučí specifické látky (konkrétně interleukiny 4), kterými přilákají eozinofily a hlavně B-lymfocyty – ty pak alergen internalizují a v reakci na něj se množí, diferencují a začínají produkovat imunoglobulin E (IgE).

zdroj obrázku: http://By SariSabban – Sabban, Sari (2011) Development of an in vitro model system for studying the interaction of Equus caballus IgE with its high- affinity FcεRI receptor (PhD thesis), The University of Sheffield, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18139886

Setkáme-li se pak s alergenem opětovně, povrch našich žírných buněk je již obsazen IgE. Kontaktem imunoglobulinů s alergenem pak dochází k degranulaci těchto buněk – uvolnění vazoaktivních mediátorů zánětu, a v průběhu sekund až minut se rozvíjí akutní reakce.

Například histamin, který je jedním z mediátorů, má schopnost způsobit bronchokonstrikci (tedy zúžení dýchacích cest), vazodilataci (rozšíření cév, které vede k většímu prokrvení tkáně) a zároveň jejich zvýšenou permeabilitu (propustnost), což vede k úniku tekutiny do mezibuněčného prostoru a tím vzniku otoků a kopřivky.

Většina lidí zaznamenává při kontaktu jen mírné příznaky – kopřivku, ekzém, alergickou rýmu, v horším případě astma. Pokud však dojde ke kontaktu s velkou dávkou alergenu (např. po bodnutí včelou, požití burských oříšků, některých léčiv), může dojít k rozvoji tzv. anafylaktického šoku. Výše popsané symptomy při velké intenzitě projevů způsobí, že vitální orgány (zejména mozek) nejsou dostatečně zásobeny okysličenou krví, což je život ohrožující stav. Při setkání s alergenem je proto nutné co nejrychleji podat epinefrin, např. prostřednictvím intramuskulárního EpiPenu (injekce do svalu). Ten pak dokáže kontrahovat cévy a tím předcházet rozvoji anafylaktického šoku.

Proč jsou někteří lidé náchylnější k rozvoji alergií než jiní, není zcela zřejmé. Některé formy korelují s genetickými polymorfismy, a to zejména v genech pro MHC (hlavní histokompatibilní komplex), který má za úkol rozeznávat vlastní od cizorodého. Dále se udává např. vliv prostředí (míra vystavení danému alergenu, klimatické podmínky, dieta v kojeneckém věku, aj.), případně i absence střevních parazitů ve vyspělých zemích, proti kterým běžně imunoglobuliny E působí. V jejich nepřítomnosti se pak může zvyšovat tendence IgE reagovat proti neškodným antigenům.

Tak co, trápí kýchání na jaře i vás, nebo jste jedním z nemnoha šťastlivců, kterým se alergie vyhýbají?

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.

  Další zajímavosti

  Byt, nebo koleje?

  Nájsť si dobré bývanie na výške vie byť celkom zapeklitá záležitosť. Jeden človek vám povie, aké úžasné je bývanie na kolejích, a ďalší zasa, že by za nič na svete nevymenil svoj byt. Aké sú teda výhody a nevýhody bývania na byte a na koleji? KolejeKoleje sú obecne medzi študentami veľmi populárne. Je tam veľa […]

  Neúspěchem nic nekončí

  Občas se každému z nás v životě něco nepovede. Ztratíme klíče, spálíme jídlo, zapomeneme na důležitý úkol nebo nezvládneme nějakou zkoušku. Neúspěch je prakticky vždy demotivující a je podstatné se s ním vyrovnat, zjistit, proč k němu došlo, ale především – posunout se dál. Chybami se člověk učí a neúspěch u přijímacích zkoušek rozhodně nepatří […]

  Více článků