Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Studium LF

Bez parťáků se lékař neobejde – výběr z dalších zdravotnických oborů

Pro širokou veřejnost je nejspíše typickým představitelem zdravotnictví „doktor(ka)“, správně řečeno lékař(ka). Byť mají lékaři velice pestrou škálu specializací a odborností, nemohli by v žádném případě fungovat bez dalších zdravotnických pracovníků, s nimiž spolupracují v péči o pacienty a klienty. V uplynulých týdnech proběhly na několika lékařských fakultách v České republice dny otevřených dveří, a i proto vám dnes přinášíme výběr z nabídky nelékařských oborů, které můžete na některé z lékařských fakult studovat.

Všeobecné ošetřovatelství

Pod tímto odborným názvem nalézáme absolventy oboru, který je pro funkci zdravotnického systému naprosto kritický. Sestřičky (jak je lichotivě nazývá laická veřejnost) tvoří páteř každého zdravotnického zařízení. Jejich kompetence jsou velmi široké, patří mezi ně mj. podávání léčivých přípravků, provádění screeningových vyšetření či ošetření ran a drénů. Všeobecná sestra obvykle pracuje samostatně bez odborného dohledu a je zcela nezastupitelná v procesu sledování stavu pacienta, jeho vyhodnocení a následné realizace péče.

Tento obor lze studovat na řadě vysokých škol v ČR, jmenovitě např. na Fakultě zdravotnických studií v Olomouci, Lékařské fakultě MU v Brně, nebo na 2. a 3. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Plný výčet naleznete zde.

Porodní asistence

Samostatný specializovaný obor je věnován těhotným ženám, jimž jsou průvodci v oné velké životní etapě právě absolventi oboru porodní asistence. Z definice porodní asistentky (dle WHO ICM a FIGO) je porodní asistentka: „uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník; pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. (…)“ Tyto skutečnosti přirozeně reflektuje i česká právní úprava, podle níž porodní asistentky vedou fyziologický porod, pečují o ženu z pohledu ošetřovatelského a s lékařem se podílí na dalších aspektech zdravotní péče.

Porodní asistence je nabízena např. na Masarykově univerzity v Brně, 1. LF UK v Praze a také na LF Ostravské univerzity.

Plný výčet naleznete zde.

Zdravotnický záchranář

Rádi sportujete? Nebojíte se jít do akce a být v první linii? Výzvy v práci zdravotnického záchranáře se mohou značně lišit od těch, které potkávají pracovníky ve zdravotnických zařízeních. Záchranáři jsou prvními, kteří se ke zraněnému člověku dostávají, za jakýchkoliv klimatických podmínek a rizikových situací musí být schopni poskytnout nezbytnou zdravotní péči pacientům v těžkých situací. Jejich úkolem je stabilizace a transport pacienta do zdravotnického zařízení, s tím také souvisí až překvapivě široká paleta úkonů, které bez dohledu provádějí. Jmenovitě jde o monitorace vitálních funkcí, zajištění nitrožilního či oseálního (do kosti) vstupu, pochopitelně ošetření ran, vyprošťování osob a také poskytování psychické podpory. Tyto i další postupy musí zdravotnický záchranář bezvadně ovládat, nadto je potřeba i větší míra fyzické připravenosti, která je podmíněna mj. fyzickými testy v rámci přijímacího řízení.

Zdravotnické záchranářství nabízejí Fakulta zdravotnických věd v Olomouci, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a také LF Masarykovy univerzity v Brně.

Plný výčet naleznete zde.

A mnoho dalších…

Nutriční terapie, fyzioterapie, optika a optometrie, radiologický asistent… oborů ve zdravotnictví je celá řada a věříme, že každý z vás si dokáže vybrat ten pravý – pro více informací prosím využijte webové stránky příslušných univerzit (výběr naleznete zde), které poskytují o každém oboru vyčerpávající informace, nad rámec našeho článku.

Co vám můžeme nabídnout my?

Nejen na obory lékařské je nutno složit přijímací zkoušky. Každá univerzita stanovuje vlastní pravidla pro přijetí ke studiu vybraného oboru, z toho důvodu se často liší okruhy i rozsahy testů u přijímacích zkoušek. Jestli už víte, o který obor máte zájem, nabízíme vám možnost přípravného online kurzu s lektorem z vybraných předmětů, potřebných k přijímacím zkouškám na vybrané obory.

Předměty Biologie a Somatologie pro obor Všeobecné ošetřovatelství.

Pro obory Embryologie a Fyzioterapie doporučujeme Jarní online kurz.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků