Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Lékařské fakulty

Lékařské fakulty v ČR: Brno (LF MU)

Ve druhém díle našeho seriálu představení lékařských fakult v Česku jsme se zaměřili na hlavní studentské město ČR – Brno a jeho Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, která je po 1. lékařské fakultě UK druhou největší fakultou tohoto oboru u nás.

A co se dozvíte tentokrát?

 • co zde můžete studovat
 • jak se dostat bez přijímaček nebo získat bonusové body
 • co vám fakulta nabídne navíc oproti ostatním
 • názor studenta této fakulty
 • …a mnoho dalšího 🙂

Obory, které lze studovat:

všeobecné (VL) i zubní lékařství (ZL)

Kolik lidí se hlásilo v minulém roce, kolik uchazečů se dostavilo ke zkoušce:

VL: 3057, ke zkoušce se dostavilo 2416 uchazečů

ZL: 1116, ke zkoušce se dostavilo 949 uchazečů

Kolik lidí se zapisuje do 1. ročníku:

VL: 380

ZL: 50

V praxi je přijat ke studiu mnohem vyšší počet lidí, s tím, že samozřejmě ne všichni se zapíší. V půlce září potom ke studiu nastoupí zhruba tento uvedený počet lidí.

Počet bodů posledního přijatého uchazeče (z maxima 120 bodů):

VL: 71 bodů (59 %)

ZL: 84 bodů (70 %)

Má cenu podávat odvolání?

Nic tím určitě nezkazíte. Nicméně šance není tak vysoká – jak již bylo řečeno, fakulta vždy hned napoprvé nabere řádově mnohem více lidí, než je kapacita oboru – spoléhá na to, že mnoho přijatých uchazečů se nakonec zapíše ke studiu jinam (typicky uchazeči preferující zubní lékařství, ale kteří si dali „záchrannou přihlášku“ na všeobecné). Na odvolání potom tedy „dobírají“ už méně lidí, podle informací uvedených na webu fakulty se tak dokonce děje automaticky, bez nutnosti podávat odvolání.

Pokud máte pocit, že jste nějaký ten bod, který o přijetí a nepřijetí rozhodl, mohli ztratit v nějaké rozporuplné otázce, je určitě záhodno pokusit se domoci odvolání i v této věci. Zrovna testové otázky této školy jsou často ne úplně jednoznačné. Věřím, že pokud si svoji odpověď v nejasné otázce řádně a správně zdůvodníte, mohou vám vyjít vstříc.

Jak těžké je dát prvák a dostat se do druháku?

Je to medicína, takže – lehké to není. Jak jinak. Obecně se zde ale, podobně jako na školách obdobného zaměření, v prváku tolik nevyhazuje. Typické je to spíš pro technické školy.

Podle oficiálních čísel (zdroj is.muni.cz) se z 395 mediků zapsaných v 1. semestru do druháku dostane asi 275, tedy něco kolem 70 %. Zhruba stejný počet studentů už potom dojde až do šesťáku – zahrnuty jsou v tomto ale určitě i přestupy z jiných škol, neznamená to tedy, že jak se dostanete do druháku, máte vyhráno… Do jisté míry to ale (hlavně potom čtvrťák a výše), podle některých, platí. Další ,,síto“  po zkoušce z anatomie je konec 2. ročníku (kdy přichází na řadu kombinace zkoušek biochemie a fyziologie), po kterém část studentů skončí v tzv. meziročníku – nemohou si zapsat předměty ze 3. ročníku, dokud nesplní zkoušku z biochemie a fyziologie. Po splnění těchto zkoušek potom mohou pokračovat dále ve studiu, ale prodlouží si tím studium o 1 rok.

Jiná kritéria přijímacích zkoušek, bodové bonusy, přijetí bez přijímaček:

V Brně je toto poměrně důležitý bod. Některé fakulty od přijetí bez přijímaček nebo bonusů pomalu upouštějí, na LF MU se v poslední době naopak možnosti, jak si u zkoušek „přilepšit“, nebo od nich rovnou být osvobozen, rozšiřují.

Tato metodika má své výhody i nevýhody. Pokud jste aktivní student, který jen tak neodmítne účast na kdejaké olympiádě, kde potom dosáhne slušného výsledku, už na střední si zkusil být na chvilku vědcem a probojoval se třeba do krajského kola se svojí prací SOČ, pak bonusové body za některé tyto aktivity oceníte. Na druhé straně je pak student, jehož přírodovědné znalosti jsou na vysoké úrovni, ale raději než třeba práci SOČ nebo olympiádě se věnoval jiným koníčkům – takovýto uchazeč bude znevýhodněn.

Ať už máte na věc jakýkoli názor, pokud tuto možnost máte, určitě ji využijte. Na hranici přijetí a nepřijetí jde skutečně o jednotky bodů a s takovými čtyřmi body navíc za olympiádu můžete poskočit o jednotky, nebo spíše desítky míst nahoru. Podrobněji jsme se tématu věnovali v nedávném článku, který můžete nalézt na našem webu (pod odkazem zde), níže tedy jen krátká rekapitulace:

Bodové bonifikace

Za vybrané kompetence vám mohou být v rámci přijímacího řízení přičteny k celkovému dosaženému výsledku v přijímacím testu bonusové body. Platí pro všeobecné i zubní lékařství.

 • certifikát z angličtiny s min. úrovní C1 – 6 bodů
 • certifikát z němčiny, francouzštiny, španělštiny s min. úrovní C1 – 3 body
 • olympiáda kategorie A (matematická, fyzikální, chemická, biologická) – úspěšný řešitel krajského kola 4 body, úspěšný řešitel národního kola 8 bodů, účast v mezinárodním kole potom znamená prominutí přijímací zkoušky
 • Středoškolská odborná činnost – úspěšný řešitel krajského kola 4 body, úspěšný řešitel národního kola 6 bodů, účast se svojí prací na zahraniční soutěži vám taktéž zajistí přijetí bez nutnosti úspěchu v přijímacích zkouškách
 • výsledek „výborně“ ve zkoušce Matematika+ CERMAT – 4 body
 • zkouška Advanced Placement (biologie, chemie, fyzika, matematika, statistika) v úrovni 4 nebo 5 – 8 bodů
Přijetí bez přijímacích zkoušek

Možností, jak se vyhnout přijímačkám, je víc.

 • První z nich byla uvedena již výše – v případě, že se se svojí prací SOČ zúčastníte mezinárodní soutěže, nebo jste z národního kola předmětové olympiády ve vyjmenovaných kategoriích nominováni do kola mezinárodního, automaticky je od zkoušek upuštěno a jste přijati.
 • Druhým způsobem je výborný průměr (do 1,1) za středoškolské studium. Minulý rok se takto na fakultu dostali uchazeči s průměrem do 1,019 (počet takto přijatých je totiž omezen nejen průměrem, ale i počtem – a to 150 studentů). Počítá se koncové vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení z ročníku 4. Další podmínkou je to, že jste nebyli z předmětů biologie, chemie a fyzika hodnoceni hůř než dvojkou. Tento způsob vám však zajistí přijetí pouze do programu Všeobecné lékařství.
 • Poslední možností je kumulace bonusových bodů nasbíraných v kategoriích výše. V případě dosažení 10 bodů jste přijati bez přijímacích zkoušek. Stačit vám na to bude tedy např. CAE a krajské kolo olympiády.

Jak vypadá zkouškový test:

Zkouška je jednokolová, sestává jen z písemného testu. Ten obsahuje po 40 otázkách z biologie, chemie a fyziky. Jednotlivé předměty se píší odděleně, vždy máte na řešení 60 minut, poté je krátká přestávka. Času je poměrně dostatek, na 1 otázku máte asi 1,5 minuty, přičemž všechny jsou klasické testové – 4 konkrétní odpovědi A, B, C, D a pátou možností je vždy „E – žádná odpověď nevyhovuje“ (nebo „žádná odpověď není správná“). Nedá se říci, že by tam možnost E byla jen tak navíc, pro nachytání nepozorných jedinců, z mé zkušenosti je „éčko“ správně přibližně se stejnou pravděpodobností jako možnosti A, B, C, a D. Možnost E je vychytralý způsob, jak lépe prověřit uchazečovy znalosti – u testu tak nestačí, když vyznačíte odpověď, která vám přijde asi nejpravděpodobnější.

Test je stejný pro všeobecné i zubní lékařství – pokud se hlásíte na oba obory, zkoušku vykonáváte jen jednou.

Můžu mít kalkulačku nebo jiné pomůcky u testu?

Je povolena kalkulačka, vezměte nějakou, na kterou jste zvyklí, není programovatelná a – co doporučuji – má dvouřádkový nebo grafický (pixelový) displej. Jiné pomůcky nejsou dovoleny. Periodickou tabulku tedy, alespoň po draslík a vápník, budete muset mít v hlavě.

Počet studentů:

4754 (tedy poměrně velká fakulta – zahrnuty jsou ale i zdravotnické obory)

Co jiného kromě lékařství zde mohu studovat:

Možností je celá řada. Lékařská fakulta poskytuje kromě lékařských oborů vzdělání i v oborech zdravotnických, jako jsou například zdravotnické záchranářství, všeobecná sestra (ošetřovatelství), laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, radiologická asistence, fyzioterapie, dentální hygiena, nutriční terapie, porodní asistence. Zajímavým může být i zbrusu nový magisterský obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog. Studium trvá 5 let a na jeho konci můžete najít uplatnění především v centrech asistované reprodukce.

Přijímačky na nelékařské obory jsou obecně velmi podobné těm na obory zubní a všeobecné lékařství, možná jen o něco málo lehčí, rozdíl je ale skutečně malý. Zkouška je vždy z biologie, podle oboru potom i chemie, fyzika nebo test ze somatologie. A pokud se rozhodnete jít na zdravotnického záchranáře, budete muset uspět i v testu fyzické zdatnosti. Podrobnější informace naleznete např. zde.

Výhody školy oproti jiným:

Velkým lákadlem může pro některé být P-PooL, tedy studium ve speciálním oboru Všeobecné lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. V každém ročníku je tento modul otevírán pro asi dvacítku talentovaných a k vědě motivovaných studentů, o jejichž přijetí rozhoduje výsledek v přijímací zkoušce a také motivační dopis, ve kterém zdůvodní svůj zájem o studium v tomto programu.

Cílem vědecké přípravy je potom vypracování diplomové práce, se kterou poté můžete pokračovat v rámci výzkumu při doktorském (Ph.D.) studiu.

Od čtvrtého ročníku jsou vytvořeny dvě skupiny se zaměřením na pediatrii (výběr probíhá na základě studijního průměru), pro které probíhá velká část výuky v Dětské nemocnici.

Novinkou v rámci Univerzitního kampusu Bohunice bude tzv. SIMU (Simulační centrum). Jde o jakousi „tréninkovou nemocnici“ pro mediky – a to bez nadsázky: dolní patro bude simulovat urgentní příjem, k dispozici bude dokonce opravdová sanitka, na střeše heliport. Druhé patro má sloužit výuce zubního lékařství, v třetím patře pak najdete přednáškové sály a různé specializované učebny. Čtvrté patro má představovat prostředí reálné nemocnice.

Objekt je sice ještě ve výstavbě, nicméně již v podzimním semestru 2020 by mělo být hotovo a výuka zde bude zahájena ve zkušebním provozu, od roku 2022 se pak stane součástí běžného studia na LF MU.

Další výhodou této fakulty je velká knihovna a studovna, kde se můžete v pauze mezi přednáškami zašít a v klidu se učit. Obzvlášť v prváku tuto možnost velmi oceníte! V blízkosti školy je Fakultní nemocnice Bohunice, hned naproti přes silnici je pak nákupní centrum Campus Square. Na LF MU budete doslova v centru dění – jedná se o poměrně rychle se rozvíjející část města.

Co by se mi naopak na škole nemuselo líbit:

Fakulta a hlavně pak komplex kampusu je obrovský, ztrácet se tu tedy budete pravděpodobně nejenom první týden školy. Jednotlivé ústavy a kliniky jsou v de facto oddělených budovách, v několika patrech, ale všechny jsou propojeny dlouhou chodbou.

Univerzitní kampus se nachází poměrně daleko od centra města a hlavních přestupních uzlů a nádraží.

S tím souvisí také ne zcela vyhovující dopravní obslužnost kampusu. Zatím převážná část cestujících využívá trolejbusové linky, ty jsou ale v období špičky na hranici kapacity. V plánu je proto prodloužení tramvajové tratě z Osové právě do areálu nemocnice a kampusu, což by mohlo dopravu do centra velmi výrazně zjednodušit.

Názor studenta fakulty na studium na škole:

První tři roky probíhá preklinická výuka v moderním prostředí Kampusu v Bohunicích, ze kterého jsem byla ze začátku nadšená, ale postupem času už mě tam štvala spousta věcí. 😀 Vyučující na cvičeních k nám byli většinou vstřícní, často jsme měli celý semestr jednoho vyučujícího pro daný předmět, což vnímám jako výhodu.  Od čtvrtého ročníku probíhá bloková výuka ve všech fakultních nemocnicích v Brně, mezi kterými různě přejíždíme – během semestru strávíme např. celý týden na očním lékařství, potom dva týdny na ORL, dva týdny na chirurgii, týden na pediatrii, atd. Kvalita výuky v nemocnici se velmi liší v závislosti na daném oddělení a také na lékaři, který se nám zrovna věnuje. Někdy strávíme téměř celý den praxí, chodíme za pacienty, učíme se nové dovednosti, ale někdy také sedíme celý den v přednáškové místnosti a počítáme minuty do konce. Zkoušky jsou poměrně náročné co se týká rozsahu učiva (hlavně první tři roky), ale to je velmi podobné na všech lékařských fakultách v Česku. Každopádně studium na naší fakultě můžu vřele doporučit, kvalita výuky je ve většině případů na vysoké úrovni a máte možnost rozšiřovat své obzory ve vědecké činnosti (P-PooL) nebo se zaměřit na pediatrii již od čtvrtého ročníku. Navíc na rozdíl od nás zažijete SIMU a to bude stát za to!  (Lucka, 5. ročník LF MU)

Jaké je město Brno?

Město ani velké, ani malé, zkrátka tak akorát. Brno je místo studentům zaslíbené. Ještě ne zcela dobyto turisty si zachovává svůj typický ráz a čilý denní i noční život, za který velkou mírou vděčí jistě právě množství studentů. Při studiu jistě oceníte řadu zajímavých podniků, od obyčejných hospod a restaurací přes zajímavé puby, koktejlové bary po dnes již zavedené značky a klasiky jako jsou Čtyři pokoje, Bar, který neexistuje, Slast, Pablo Escobar a podobně. Na jaře a v létě se budete moci radovat z krásných výhledů na město z vrchů Petrov a Špilberk, kam se každý večer množství mladých chodí bavit, pokud zrovna nevyhledají některý z mnoha podniků po celém centru. A že jich je!

Kulturní vyžití nabízí kromě scén Národního divadla i divadla menší, možná ale o to zajímavější – např. HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku nebo Divadlo Bolka Polívky. A až budete chtít vyrazit do kina, zapomeňte na multiplexy – vaše univerzita má kinosál vlastní! Jde o kino Scala, které se nachází na Moravském náměstí. Hned u toho koně, jehož hlavu z určitého pohledu mnoho lidí z neznámého důvodu stále fotí a smějí se jí. A nebojte se, že zde hrají jen naučné pořady – nabídka je velmi podobná komerčním kinům, vstupné je ale levnější a prostředí autentičtější.

Zajímavostí o Masarykově univerzitě může být i fakt, že má svoji vlastní polární stanici na Antarktidě. Tak až budete mít někdy chuť na netradiční „gap year“, proč nezkusit být rok polárníkem na univerzitní polární stanici?

Termíny dnů otevřených dveří v tomto roce:

22. 1. 2020 v 15.00 (Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A22/116 aula).

Do kdy, kde a jak podat přihlášku:

Přihlášky se podávají elektronicky, na adrese is.muni.cz/prihlaska, a to do 29. 2. 2020. Vyjde vás na 700 korun.

Termíny přijímaček:

12. nebo 13. 6. 2020. Tento rok již (naštěstí) mohou uchazeči sami zvolit pro ně více vyhovující termín. Pokud se vám tak jeden z termínů kříží se zkouškami v jiném městě a neměli byste šanci oba testy stihnout, datum si můžete vybrat, což se určitě může hodit. Minulý rok to tak nebylo a řeknu vám, před přidělením termínu to byly pěkné nervy…

Z čeho se mám učit:

Alfou a omegou přípravy na přijímací zkoušky na brněnskou medicínu jsou Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám (Brno, LF MU, 2019). K zakoupení jsou v knihkupectví přímo na fakultě. Jedná se o poměrně obsáhlý soubor otázek velmi podobných, ne-li občas téměř shodných s některými otázkami v samotném přijímacím testu, vzadu se správnými odpověďmi.

Pokud si budete chtít zakoupit i jinou literaturu z řad středoškolských učebnic, doporučeny jsou následující:

BIOLOGIE

Přehled biologie (Rosypal S. a kol.), Biologie člověka 1 a 2 (Kočárek E.), Biologie buňky (Závodská R.), Genetika (Kočárek E.), Genetika pro gymnázia (Šmarda J.)

CHEMIE

Chemie pro čtyřletá gymnázia (Mareček A., Honza J.), Chemie pro gymnázia (kolektiv autorů), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol.)

FYZIKA

Fyzika pro gymnázia – více dílů (kolektiv autorů), Přehled středoškolské fyziky (Svoboda a kol.)

Ode mne je to vše, přeji hodně štěstí v přijímačkách nejen na LF MU!

Další odkazy a zároveň zdroje informací v článku:

Stránky fakulty pro uchazeče o magisterské programy (VL, ZL)

Statistika počtů studentů z is.muni.cz

Oficiální podmínky přijímacího řízení

Tabulka bonusových bodů z med.muni.cz

Webové stránky SIMU

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků